DAP

Vesele si šlapu, po chodníku z Dapu

Informace o firmě

Cílem firmy je poskytovat služby, které budou trvale uspokojovat požadavky našich odběratelů v oblasti rekonstrukcí a údržby pozemních komunikací na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje. Proto usilujeme, aby veškeré námi prováděné práce splňovaly požadavky zákazníků na kvalitu a rychlost. Od vzniku firmy jsme získali dobré jméno u široké odborné veřejnosti a chceme si je i nadále udržet.

Stále pracujeme na zvyšování kvality práce. Celá firma pracuje v systému jakosti a je držitelem certifikátů:

 1. ČSN EN ISO 9001 : 2009 pro tyto základní výrobní procesy:
 • Hutněné asfaltové vrstvy
 • Lité asfalty
 • Stabilizované podklady
 • Nestmelené vrstvy
 • Dlažby a dílce
 • Zemní práce
 1. ČSN EN ISO 14001 : 2005
 2. OHSAS 18001 : 2008

Sídlo firmy je v ulici Sarajevská 17, Praha 2. Disponujeme šesti mezideponiemi pro uložení materiálu, sutě a zeminy. Polovina těchto  mezideponií se nachází na území Prahy 2. Díky tomuto zázemí, technickému a materiálnímu vybavení firmy a vysoké profesionalitě našich pracovníků jsme schopni rychle a pružně řešit jakékoliv havarijní situace v centrální oblasti Prahy. Na konkrétní požadavek havarijní opravy – dlažby, kaverny nebo asfalty – jsme schopni reagovat ihned. Reakční doba havarijního zásahu (1, 2, 24, 48 hodin) je sjednána ve smlouvě a jsme schopni tyto havarijní zásahy realizovat v pracovní i mimopracovní době. Celá firma pracuje v pohotovostním režimu 365 dní v roce.

V roce 2011 jsme byli zařazeni do registru firem TSK hl. m. Prahy pro rekonstrukce a údržbu vozovek a chodníku hlavního města Prahy, jak v dlaždičských pracích, v likvidaci kaveren, tak v asfaltérských pracích. Naše firma operuje převážně na území vnitřní Prahy. Zde spolupracujeme na zlepšení stavu komunikací s Magistrátem hl. m. Praha a jednotlivými Obvodními úřady.

Havarijní a operativní servis poskytujeme těmto firmám:

 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy
 • PVK a.s.
 • Telefónica Czech Republic a.s.
 • PRE a.s.
 • Eltodo a.s.

Při realizaci větších staveb spolupracujeme s těmito firmami:

 • Metrostav a.s.
 • Subterra a.s.
 • Skanska a.s.
 • PSVS a.s.
 • Inpros Praha v.o.s.
 • STRABAG a.s.
 • EUROVIA CS
 • Čermák a Hrachovec a.s.
 • D&Z spol. s r.o.
 • HOCHTIEF CZ a.s.

Materiální a technické vybavení firmy:

 • 1x nákladní aut. LIAZ – sklápěč
 • 6 x UNC
 • 2x nákladní aut. LIAZ – sypač
 • 1x fréza
 • 4x speciální nákladní aut. MAN
 • 1x čelní nakladač HON
 • 1x LIAZ nosič výměnných nástaveb
 • 28x Multikára MC 25 – sklápěč
 • 6x nákladní automobil AVIA
 • 8x Multikára MC Fumo
 • 1x Iveco Furgon
 • 1x univerzální nakladač JCB
 • 1x Iveco kontejner
 • široké vybavení hutnících strojů a drobné mechanizace

Toto vybavení je vyhovující k plnění, jak veřejných zakázek velkého rozsahu, tak pro drobnou údržbu v oboru dlaždičských a asfaltérských prací.

Komunikační vybavení
Firma provozuje vlastní komunikační síť vysílaček Motorola, která je prověřena v obtížných podmínkách při povodních v roce 2002, kdy fungovala s vysokou spolehlivostí. Díky tomuto komunikačnímu vybavení garantujeme vysokou operativnost, havarijní zásahy lze řešit ihned, pružně a rychle.

Počet zaměstnanců
95 stálých zaměstnanců, z toho 33 dlaždičů, 13 asfaltérů a 49 v ostatních profesích.

Materiální a technické zázemí, špičkové komunikační vybavení a vysoká profesionalita našich pracovníků skloubená s pružnou organizací nám umožňuje řešit operativně havarijní zásahy i plnit rozsáhlé zakázky.

Stálým a prvořadým cílem naší firmy je nabízet našim odběratelům nejvyšší kvalitu práce v oboru dlaždičských a asfaltérských prací.

Přehled významných akcí 2008-2012