DAP

Vesele si šlapu, po chodníku z Dapu

Informace o firmě

Cílem naší  firmy je poskytovat služby,které budou trvale uspokojovat požadavky našich odběratelů v oblasti rekonstrukcí a údržby pozemních komunikací na území hl.m. Prahy. Proto usilujeme,aby veškeré námi prováděné práce splňovaly požadavky zákazníků na kvalitu a rychlost. Od vzniku firmy jsme si vydobyli dobré jméno u široké odborné veřejnosti a chceme si je i nadále udržet.

Stále pracujeme na zvyšování kvality práce. Celá firma pracuje v systému jakosti  a vlastní certifikát dle  ČSN EN ISO 9001 : 2016  pro tyto základní výrobní procesy :

  • Hutněné asfaltové vrstvy
  • Lité asfalty
  • Stabilizované podklady
  • Nestmelené vrstvy
  • Dlažby a dílce
  • Zemní práce

dále vlastní certifikáty : ČSN EN ISO 14001 : 2016 a OHSAS 18001 : 2008

Naše firma sídlí v ulici Sarajevská 17, Praha 2. Disponujeme šesti mezideponiemi pro uložení materiálu, sutě a zeminy. Polovina těchto  mezideponií se nachází na území Prahy 2. Díky tomuto zázemí,technickému a materiálnímu vybavení firmy a vysoké profesionalitě našich pracovníků jsme schopni rychle a pružně řešit jakékoliv havarijní situace v centrální oblasti  Prahy. Na konkrétní požadavek TSK, PVK, ať už se jedná o dlažby, kaverny nebo asfalty jsme schopni reagovat ihned. Do 1, 2, 24, 48 hodin nebo dle dohody jsme schopni tyto havarijní závady odstranit v pracovní i mimopracovní době. Celá firma pracuje v pohotovostním režimu o sobotách, nedělích a svátcích, 365 dní v roce.

V roce 2016 jsme byli opět zařazeni do registru firem TSK hl.m. Prahy na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hlavního města Prahy, jak v dlaždičských pracích, v likvidaci kaveren, tak asfaltérských pracích.  Naše firma operuje převážně na území vnitřní Prahy. Zde spolupracujeme na zlepšení stavu komunikací s Magistrátem hl.m. Prahy a jednotlivými Obvodními úřady. Servis, který zaručujeme TSK hl.m. Prahy, poskytujeme také pro PVK a.s., PRE a.s., Eltodo a.s.. Při realizaci větších staveb spolupracujeme např. s těmito firmami : Metrostav a.s., Subterra a.s., Skanska a.s., POOR a.s., Inpros Praha a.s. , Strabag a.s.,  Eurovia a.s., Č + H a.s., D&Z spol. s r.o., HOCHTIEF CZ, a.s..

Materiální a technické vybavení naší firmy tvoří tyto stroje a mechanismy:

1x MAN nosič výměnných nástaveb                2x Fréza
9x spec. nákl. automobil MAN                         10x UNC
1x LIAZ nosič výměnných nástaveb                24x MC 25 – sklápěč
6x nákl. automobil AVIA                                   8x MC Fumo
1x Caterpillar 924 Gz                                         1x JCB nakladač
1x Iveco kontejner                                             13x Ford Transit

široké vybavení hutnících strojů a drobné mechanizace. Toto vybavení je v našem oboru naprosto vyhovující k plnění, jak veřejných zakázek velkého rozsahu, tak pro drobnou údržbu v oboru dlaždičských a asfaltérských prací.

Komunikační vybavení naší firmy se skládá mimo pevných a mobilních telefonů i z cca 50-ti profesionálních  vysílaček. Vysílačky jsou provozovány na vlastním okruhu firmy a jsou prověřeny v obtížných podmínkách, s vysokou spolehlivostí. Díky tomuto komunikačnímu vybavení garantujeme  vysokou operativnost ,havarijní zásahy lze řešit ihned, pružně a rychle.

Počet zaměstnanců je v současné době 95, z toho 15 dlaždičů , 17 asfaltérů a  63 ostatní profese.

Materiální a technické zázemí, špičkové komunikační vybavení a vysoká profesionalita našich pracovníků skloubená s pružnou organizací nám umožňuje řešit operativně havarijní zásahy i plnit rozsáhlé zakázky.

Stálým a prvořadým cílem naší firmy je nabízet našim odběratelům nejvyšší kvalitu práce v oboru dlaždičských a asfaltérských prací.

přehled významných akcí 2010-2017